DỊCH VỤ THÔNG BÁO CUỘC GỌI NHỠ - MCA

 

1.    Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA) của MobiFone giúp bạn biết thông tin về các cuộc gọi nhỡ tới số thuê bao của mình khi điện thoại di động của bạn đang tắt máy, hết pin hoặc ngoài vùng phủ sóng.

2.    Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

-     Bạn sẽ nhận được bản tin thông báo về tất cả các cuộc gọi nhỡ tới thuê bao của mình ngay khi bật máy điện thoại hoặc di chuyển vào vùng phủ sóng (ngay cả khi roaming ở nước ngoài).

-     Bạn có thể chủ động tra cứu thông tin về các cuộc gọi nhỡ một cách dễ dàng.

-     Bạn có thể cài đặt để gửi bản tin thông báo nhập mạng tới một hay nhiều số thuê bao ngay khi thuê bao của bạn nhập mạng trở lại.

-     Trong thời gian tắt điện thoại hoặc ngoài vùng phủ sóng bạn có thể cài đặt lời nhắn để hệ thống tự động gửi bản tin trả lời cho người gọi.

3.    Đối tượng sử dụng

Tất cả các thuê bao đang hoạt động hai chiều trên mạng MobiFone.

4.    Hướng dẫn sử dụng dịch vụ  

Dịch vụ được cung cấp qua các kênh sau:

-     SMS: gửi tin đến đầu số 9232

-     USSD: bấm *090*2# sau đó bấm phím gọi

-     Website: truy cập www.mobifone.com.vn

4.1.Đăng ký dịch vụ

Bạn có thể Đăng ký sử dụng dịch vụ theo một trong những cách sau:

Kênh thực hiện

Cách thực hiện

SMS

Soạn DK TênGóiCước gửi 9232

Tên các gói cước dịch vụ MCA là MCA1, MCA7, MCA30.

Ví dụ: để đăng ký gói cước MCA30, soạn DK MCA30 gửi 9232.

Lưu ý: Riêng với gói cước có thời gian sử dụng 30 ngày (MCA30), có thể soạn DK gửi 9232.

USSD

Bấm *090*2*1# sau đó bấm gọi  và lựa chọn gói cước bạn muốn đăng ký.

Website

-     Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: www.mobifone.com.vn

-    Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA)/Đăng ký và làm theo hướng dẫn.

4.2.Hủy đăng ký dịch vụ

Bạn có thể Hủy đăng ký sử dụng dịch vụ theo một trong những cách sau:

Kênh thực hiện

Cách thực hiện

SMS

Soạn HUY gửi 9232

USSD

Bấm *090*2*2# sau đó bấm phím gọi  và thực hiện theo hướng dẫn.

Website

-     Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: www.mobifone.com.vn

-    Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA)/Hủy bỏ đăng ký cuộc gọi nhỡ làm theo hướng dẫn.

4.3.Hướng dẫn sử dụng các tính năng          

4.3.1. Tra cứu thông tin các cuộc gọi nhỡ

Bạn có thể tra cứu thông tin về các cuộc gọi nhỡ gần nhất theo một trong những cách sau:

Kênh thực hiện

Cách thực hiện

SMS

Soạn tin MCA gửi 9232

Website

-     Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

-     Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA)/Danh sách cuộc gọi nhỡ

4.3.2. Trả lời tự động (Tạm thời ngừng cung cấp từ ngày 26/11/2011)

4.3.3. Thông báo nhập mạng trở lại

Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn thông báo cho thuê bao gọi (các thuê bao nội mạng MobiFone) khi thuê bao của bạn nhập mạng trở lại (bật máy hoặc di chuyển vào vùng phủ sóng).

Nội dung

Kênh thực hiện

Cách thực hiện

Cài đặt tính năng

SMS

 

Soạn THONGBAO SốĐiệnThoại gửi 9232
Lưu ý:
-   Mỗi lần thực hiện bạn chỉ được nhập 01 số điện thoại.́
-   Nếu bạn muốn gửi thông báo tới nhiều số thuê bao, bạn cần thực hiện nhiều lần.

Website

-    Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

 Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA)/Quản lý tài khoản MCA/Thông tin đăng ký – Edit/Thông báo khi nhập mạng trở lại – Có

Tắt tính năng

SMS

Soạn TAT THONGBAO A gửi 9232

Website

-    Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

 Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA)/Quản lý tài khoản MCA/Thông tin đăng ký – Edit/Thông báo khi nhập mạng trở lại – Không

Quản lý danh sách các số điện thoại gửi thông báo

Website

-    Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ:  http://www.mobifone.com.vn

 Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ (MCA)/Quản lý tài khoản MCA/Thông báo khi nhập mạng trở lại - Edit

4.3.4. Tính năng tích hợp danh bạ

Bạn có thể lưu số thuê bao trong danh bạ của dịch vụ MCA. Khi có cuộc gọi nhỡ đến từ số thuê bao này, nội dung bản tin thông báo cuộc gọi nhỡ MCA sẽ hiển thị tên và số điện thoại người gọi. Để tích hợp danh bạ dịch vụ MCA, bạn có thể thực hiện theo một trong các cách sau:

 

Nội dung

Kênh thực hiện

Cách thực hiện

Thêm số điện thoại vào danh bạ

SMS

Soạn DB SốĐiệnThoại:Tên thuê bao gửi tới 9232

Ví dụ : để nhập vào danh bạ số thuê bao 0901234567 với chủ thuê bao tên là Nguyễn Văn A, soạn tin DB 0901234567:Nguyen Van A gửi 9232.

Website

-    Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

 Chọn mục Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA/Quản lý tài khoản MCA/Danh bạ/Thêm số điện thoại và làm theo hướng dẫn

Sửa tên của một số điện thoại đã lưu trong danh bạ

SMS

Soạn DB SốĐiệnThoại:Tên thuê bao mới gửi tới 9232

Website

-    Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

 Chọn mục Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA/Quản lý tài khoản MCA/Danh bạ/ Chọn Số điện thoại muốn sửa thông tin, chọn Sửa và làm theo hướng dẫn

Tra cứu số điện thoại trong danh bạ

SMS

Soạn TIM DB SốĐiệnThoại gửi 9232

Website

-    Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

 Chọn mục Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA/Quản lý tài khoản MCA/Danh bạ/Xem danh bạ và làm theo hướng dẫn

Xóa một số điện thoại ra khỏi danh bạ

SMS

Soạn XOA DB SốĐiệnThoại gửi 9232

Website

-    Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

 Chọn mục Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA/Quản lý tài khoản MCA/Danh bạ/Xem danh bạ/ Chọn Xóa tại số điện thoại cần xóa

Xóa toàn bộ số điện thoại lưu trong danh bạ

SMS

Soạn HUY DB gửi 9232

Website

-    Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

 Chọn mục Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA/Quản lý tài khoản MCA/Danh bạ/Xem danh bạ/ Chọn Xóa toàn bộ danh bạ

-     Lưu ý

-     Cách nhập số điện thoại trong câu lệnh như sau:

+     Đối với số điện thoại cố định trong nước: MãVùng_SốĐiệnThoại

+     Đối với số điện thoại di động trong nước: Nhập đủ 10 hoặc 11 số bắt đầu bằng 09 hoặc 01

+     Đối với số điện thoại quốc tế: 00_MãQuốcGia_ SốĐiệnThoại

-     Tên lưu trong danh bạ được viết không dấu, độ dài tối đa là 20 ký tự

4.3.5. Thiết lập thời gian ngừng nhận bản tin MCA (Sleep period):

Bạn có thể cài đặt khoảng thời gian không nhận bản tin MCA theo một trong các chac sau:

 

Nội dung

Kênh thực hiện

Cách thực hiện

Kích hoạt tính năng

SMS

 

Soạn DK SP ThờiGianBắtĐầu ThờiGianKếtThúc gửi 9232

Ví dụ : Để không nhận tin MCA từ 08h30 đến 14h00, soạn  DK SP 08:30:00 14:00:00 gửi 9232.

Website

-    Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

 Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA/Quản lý tài khoản MCA/Ngừng nhận bản tin MCA/Đăng ký và làm theo hướng dẫn

Thay đổi thời gian tạm ngừng nhận bản tin MCA

SMS

Soạn DK SP ThờiGianBắtĐầuMới ThờiGianKếtThúcMới  gửi 9232

Website

-    Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

 Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA/Quản lý tài khoản MCA/Ngừng nhận bản tin MCA/Thay đổi thời gian và làm theo hướng dẫn

Hủy tính năng

SMS

Soạn HUY SP gửi 9232

Website

-    Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ:  http://www.mobifone.com.vn

 Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA/Quản lý tài khoản MCA/Ngừng nhận bản tin MCA/Hủy và làm theo hướng dẫn

-     Lưu ý

+     Thông tin về thời gian trong câu lệnh SMS được soạn với định dạng hh:mm:ss, trong đó: hh – từ 01 đến 24, mm và ss từ 01 đến 59

+     Khung thời gian thiết lập ngừng nhận tin MCA sẽ được áp dụng hàng ngày kể từ thời điểm đăng ký tính năng cho đến khi bạn thực hiện hủy tính năng.

+     Thông tin về các cuộc gọi nhỡ trong khoảng thời gian bạn thiết lập ngừng nhận bản tin MCA (nếu có) sẽ được gửi đến bạn sau khi thời gian tạm ngừng nhận bản tin MCA kết thúc.

4.3.6. Nhận bản tin MCA qua email

-     Bạn có thể nhận thông tin về các cuộc gọi nhỡ đến số thuê bao của mình thông qua thư điện tử (email).

-     Khi kích hoạt tính năng gửi thông báo MCA qua email, bạn vẫn đồng thời nhận được bản tin MCA qua SMS.

-     Địa chỉ email gửi bản tin thông báo cuộc gọi nhỡ: mobifone_mca@vms.com.vn.

 

Nội dung

Kênh thực hiện

Cách thực hiện

Kích hoạt tính năng

SMS

 

Soạn REG MAIL MãPIN gửi 9232

Pin là 4 số tự nhiên tùy chọn. Ví dụ: Soạn tin REG MAIL 1234 gửi 9232.

Website

-    Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

 Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA/Quản lý tài khoản MCA/Nhận bản tin MCA qua email/Đăng ký và làm theo hướng dẫn

Đăng ký địa chỉ email nhận bản tin MCA

SMS

Sau khi đã kích hoạt tính năng thành công, bạn thực hiện theo bước sau để đăng ký địa chỉ email nhận bản tin MCA:

-    Qua số điện thoại sử dụng MCA: Soạn BAT MAIL ĐịaChỉEmail MãPIN gửi 9232

-    Qua một số điện thoại nội mạng khác: Soạn BAT MAIL SốĐiệnThoại ĐịaChỉEmail MãPIN gửi 9232
Ví dụ: soạn
DK 0901234567 aaa@vms.com.vn 1234 gửi 9232.

Website

-    Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

 Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA/Quản lý tài khoản MCA/Nhận bản tin MCA qua email/Đăng ký địa chỉ email và làm theo hướng dẫn

Thay đổi địa chỉ email

SMS

-    Qua số điện thoại sử dụng MCA: Soạn BAT MAIL ĐịaChỉEmailMới MãPIN gửi 9232

-    Qua một số điện thoại nội mạng khác: Soạn BAT MAIL SốĐiệnThoại ĐịaChỉEmailMới MãPIN gửi 9232

Website

-    Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

 Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA/Quản lý tài khoản MCA/Nhận bản tin MCA qua email/Đăng ký địa chỉ email và làm theo hướng dẫn

Hủy địa chỉ email nhận bản tin MCA

SMS

Soạn XOA MAIL gửi 9232

Website

-    Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

 Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA/Quản lý tài khoản MCA/Nhận bản tin MCA qua email/Xóa địa chỉ email

Hủy tính năng

SMS

Soạn HUY MAIL gửi 9232

Website

-    Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ:  http://www.mobifone.com.vn

 Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA/Quản lý tài khoản MCA/Nhận bản tin MCA qua email/Hủy

-     Lưu ý

+     Để kích hoạt địa chỉ email nhận tin MCA từ một số điện thoại khác, bạn phải kích hoạt tính năng trước đó bằng chính số điện thoại của bạn hoặc qua tài khoản của bạn trên MobiFone Portal.

+     Bạn chỉ có thể kích hoạt/thay đổi địa chỉ email nhận tin MCA từ một số điện thoại khác, các cài đặt khác phải thực hiện trực tiếp từ số điện thoại sử dụng dịch vụ MCA

+     Tại một thời điểm bạn chỉ có thể chuyển tiếp bản tin MCA tới 1 địa chỉ email.

+     Mã PIN bạn nhập khi kích hoạt tính năng sẽ được sử dụng để thực hiện đăng ký/hủy/thay đổi địa chỉ email.

+     Địa chỉ email gửi bản tin thông báo cuộc gọi nhỡ: mobifone_mca@vms.com.vn

+     Khi kích hoạt tính năng gửi thông báo MCA qua email, bạn vẫn đồng thời nhận được bản tin MCA qua SMS.

4.3.7. Chuyển các bản tin thông báo cuộc gọi nhỡ tới một số thuê bao khác:

-     Bạn có thể chuyển tiếp tất cả các bản tin thông báo cuộc gọi nhỡ tới một số điện thoại khác khi sử dụng dịch vụ MCA.

-     Số nhận bản tin MCA chuyển tiếp có thể là số thuê bao di động nội mạng.

 

Nội dung

Kênh thực hiện

Cách thực hiện

Kích hoạt tính năng

SMS

 

Soạn DK FW MãPIN gửi 9232, trong đó mã Pin là 4 số tự nhiên tùy chọn.

Ví dụ: Soạn tin DK FW 1234 gửi 9232.

Website

-    Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

 Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA/Quản lý tài khoản MCA/Chuyển tiếp bản tin MCA/Đăng ký

Đăng ký số điện thoại nhận bản tin MCA chuyển tiếp

SMS

Từ số điện thoại muốn nhận bản tin MCA chuyển tiếp, soạn BAT FW SốĐiệnThoại MãPIN gửi 9232.

Ví dụ, một thuê bao có số điện thoại A & B, số A là số thuê bao MCA và muốn chuyển tiếp bản tin MCA tới số B. Thao tác như sau: Từ số A soạn DK FW MãPIN gửi 9232; Từ số B soạn BAT FW SốĐiệnThoại MãPIN gửi 9232.

Website

-    Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

 Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA/Quản lý tài khoản MCA/Chuyển tiếp bản tin MCA/Đăng ký số điện thoại

Thay đổi số điện thoại nhận bản tin MCA chuyển tiếp

SMS

Từ số điện thoại muốn nhận bản tin MCA, soạn BAT FW SốĐiệnThoại MãPIN gửi 9232

Website

-    Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

 Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA/Quản lý tài khoản MCA/Chuyển tiếp bản tin MCA/Đăng ký số điện thoại

Hủy số điện thoại nhận bản tin MCA chuyển tiếp

SMS

Soạn XOA MAIL gửi 9232

Website

-    Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn

 Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA/Quản lý tài khoản MCA/Chuyển tiếp bản tin MCA/Hủy số điện thoại

Hủy tính năng

SMS

Soạn TAT FW gửi 9232

Website

-    Đăng nhập MobiFone Portal tại địa chỉ:  http://www.mobifone.com.vn

 Chọn mục Dịch vụ GTGT/Dịch vụ Tiện ích/Thông báo cuộc gọi nhỡ MCA/Quản lý tài khoản MCA/Chuyển tiếp bản tin MCA/Hủy

-     Lưu ý

+     Tại một thời điểm bạn chỉ có thể chuyển tiếp bản tin MCA tới 01 số thuê bao.

+     Mã PIN bạn nhập khi kích hoạt tính năng sẽ được sử dụng để thực hiện đăng ký/hủy số điện thoại nhận bản tin MCA.

+     Số thuê bao nhận bản tin thông báo cuộc gọi nhỡ có thể là số nội mạng và là/không là thuê bao MCA.

+     Bản tin thông báo cuộc gọi nhỡ MCA sẽ được gửi đồng thời đến thuê bao sử dụng dịch vụ MCA và thuê bao đăng ký nhận bản tin MCA chuyển tiếp.

+     Bạn có thể sử dụng đồng thời tính năng nhận bản tin MCA qua email và qua một số điện thoại khác

Tham khảo các câu lệnh khác để sử dụng dịch vụ Tại đây

5.    Giá cước

5.1. Giá cước

-       Cước gửi tin nhắn đến 9232Miễn phí

-       Cước nhận bản tin MCA: Miễn phí

-       Cước thuê bao:

STT

Gói cước

Giá cước đã bao gồm VAT (đồng)

Thời gian sử dụng

Tự động gia hạn

1

MCA1

500

01 ngày

Tự động gia hạn

(nếu bạn không yêu cầu hủy)

2

MCA7

2.000

07 ngày

3

MCA30

5.000

30 ngày

5.2. Nguyên tắc tính cước

-          Thời hạn sử dụng của Gói cước = 24 giờ x Số ngày tương ứng của gói cước MCA (1, 7, 30 ngày).

-          Cước thuê bao sẽ được trừ sau khi bạn đăng ký thành công. Các gói cước sẽ tự động gia hạn khi hết chu kỳ nếu bạn không hủy gói cước.

-          Cước thuê bao sẽ được trừ sau khi bạn đăng ký thành công:

+         Đối với thuê bao trả sau: cước thuê bao được cộng vào hóa đơn cước hàng tháng.

+         Đối với thuê bao trả trước: cước thuê bao được trừ vào tài khoản chính.

6.    Quy định khác

-          Yêu cầu Đăng ký/Hủy gói dịch vụ MCA có hiệu lực ngay sau khi bạn thực hiện lệnh Đăng ký/Hủy thành công. Nếu bạn yêu cầu hủy gói dịch vụ trong thời gian có hiệu lực thì tiền sẽ không được hoàn lại.

-          Bạn chỉ có thể đăng ký 01 gói cước tại một thời điểm. Nếu muốn đăng ký gói cước khác, bạn phải hủy gói đang sử dụng và đăng ký gói cước mới. 

-          Bạn sẽ nhận được bản tin Thông báo cuộc gọi nhỡ khi thuê bao của bạn đang hoạt động 2 chiều.

-          Thuê bao của bạn sẽ bị khóa dịch vụ trong các trường hợp sau:

+         Khi thuê bao bị khoá hai chiều. Để tiếp tục sử dụng dịch vụ Thông báo cuộc gọi nhỡ khi thuê bao của bạn đã hoạt động 2 chiều trở lại, bạn cần thực hiện đăng ký lại dịch vụ.

+         Hệ thống không trừ được cước trong vòng 15 ngày đối với gói MCA1, 21 ngày đối với gói MCA7, 90 ngày đối với gói MCA30 kể từ ngày bắt đầu chu kỳ cước.

+         Chuyển tiếp cuộc gọi vào Hộp thư thoại: Nếu bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ MCA sau đó lại thực hiện chuyển cuộc gọi đến vào Hộp thư thoại thì dịch vụ MCA của bạn của sẽ bị hủy (kể cả khi dịch vụ MCA vẫn còn thời hạn sử dụng). Sau khi sử dụng dịch vụ hộp thư thoại, nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ MCA, bạn phải thực hiện đăng ký lại dịch vụ.