Press Release Company Information Recruitment Logo
 
     

31/03/2013 15:29:18

MobiFone điều chỉnh cước dịch vụ Mobile Internet

Từ 0h00 ngày 01/04/2013, MobiFone thực hiện điều chỉnh một số gói cước Mobile Internet, cụ thể như sau :

 

- Ngừng cung cấp các gói cước M5, M50, D30 :

  

MobiFone ngừng tiếp nhận đăng ký mới và gia hạn các gói cước M5, M50 và D30. Đối với các khách hàng đăng ký các gói cước này trước thời điểm 0h00 ngày 01/04/2013 sẽ được hưởng quyền lợi của gói cước đến hết thời hạn sử dụng gói.

 

Điều chỉnh gói D1:

  

Với 8.000 đồng/ ngày khách hàng sẽ được sử dụng internet không giới hạn dung lượng. Với 150MB đầu tiên tốc độ truy cập sẽ lên tới 7,2/1,5 Mbps (download/ upload), sử dụng quá phần dung lượng này, khách hàng tiếp tục truy cập với tốc độ thấp hơn.

 

- Điều chỉnh gói MIU:

  

Chỉ với 50.000 đồng/ 30 ngày, khách hàng sẽ được sử dụng internet không giới hạn dung lượng.  Tốc độ truy cập tối đa sẽ áp dụng cho 600MB đầu tiên, quá phần dung lượng này, khách hàng tiếp tục truy cập với tốc độ thấp hơn.

 

Đối với các thuê bao Q-Student, Q-Teen, MobiFone giảm 30% giá gói (35.000 đồng/ lần đăng ký, gia hạn) đồng thời dung lượng miễn phí của gói vẫn được giữ nguyên

 

- Cung cấp gói cước Big MIU:

  

MobiFone chính thức cung cấp gói cước mới với tên gọi Big MIU. Theo đó, với 200.000 đồng/ 30 ngày, khách hàng sẽ được sử dụng internet không giới hạn dung lượng. Tốc độ truy cập tối đa sẽ áp dụng cho 3,5GB đầu tiên, quá phần dung lượng này, khách hàng tiếp tục truy cập với tốc độ thấp hơn.

 

Để đăng ký, hủy và gia hạn gói cước, khách hàng soạn tin theo cú pháp sau:

 

Yêu cầu

Cú pháp nhắn tin

Số tiếp nhận yêu cầu

Đăng ký gói cước

DK_BMIU

999

Hủy gói cước

HUY_BMIU

Gia hạn gói cước

GH_BMIU

Không gia hạn gói cước

KGH

Kiểm tra dung lượng của gói cước

KT_DATA

 

Trong đó: “_” là dấu cách khi khách hàng soạn tin nhắn.

 

Ngoài kênh SMS, khách hàng có thể đăng ký, hủy gói cước qua các kênh USSD, website, wapsite MobiFone.

 

- Thay đổi phương thức tính cước đối với dịch vụ Mobile Internet:

 

Ngoài những thay đổi về các gói cước, MobiFone chính thức thay đổi phương thức tính cước

 

đối với dịch vụ Mobile Internet. Cụ thể :

 

MobiFone áp dụng phương thức tính cước 50kB + 50kB.  Phương thức này áp dụng đối với tất cả thuê bao sử dụng dịch vụ Mobile Internet (thuê bao không đăng ký gói (M0) và thuê bao đăng ký gói cước: áp dụng cho cả dụng lượng miễn phí trong gói cước và dung lượng phát sinh ngoài gói).

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập

http://www.mobifone.com.vn/portal/vn/services/home/internet/dichvu3g/mobile_internet.jsp

hoặc liên hệ 9090

 
 
 

Login

Close

Account log in with your MobiFone to enjoy the most attractive incentives from MobiFone, and take advantage of our services.