Press Release Company Information Recruitment Logo
 
     

21/12/2012 18:41:59

Khách hàng của các thành viên Liên minh Bridge có thể trải nghiệm dịch vụ chuyển vùng quốc tế đẳng cấp tại Việt Nam với MobiFone

Ngày 12/12/2012, Liên minh Di động Bridge, Liên minh di động hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã chấp thuận MobiFone là thành viên mới nhất và là thành viên thứ 12 của Liên minh này.

Hiện tại, tổng số thuê bao của các thành viên Liên minh Bridge đã vượt qua con số 470 triệu. Tất cả đều có thể trải nghiệm dịch vụ chuyển vùng quốc tế với nhiều ưu đãi. Ngoài ra, các khách hàng doanh nghiệp cũng có thể sử dụng giải pháp và dịch vụ của Liên minh tại Việt Nam.

Đồng thời, thuê bao di động của MobiFone Việt Nam giờ đây có thể hưởng lợi ích trong vùng phủ rộng hơn tại các quốc gia thành viên của Liên minh Bridge.

Thông cáo báo chí

 
 
 

Login

Close

Account log in with your MobiFone to enjoy the most attractive incentives from MobiFone, and take advantage of our services.